DEVREMÜLK ALIRKEN NELER DIKKAT EDILMELI

Eger satin almak istenilen mülkün tamami ile kullanimi degil de belirli bir isletim sistemi içerisinde yilin belirli dönemleri kullanim hakki verilmekte ise, bu sisteme devremülk adi verilmektedir. Bir devremülk alinirken dikkat edilmesi gereken devremülk mü devre tatil mi satildigidir. Devremülk aliminda mülkün tapusu kisinin üzerine geçmekle beraber devre tatillerde ilgili binanin belirli bir süre için kullanimi satilmaktadir. Dolayisi ile satin almak istediginiz tatilin kisiye ait bir tasinmaz olarak mi yoksa 20-30 yil gibi uzun ama belirli bir süre ile kisitli olarak sunulan tatil hakki olarak mi satildiginin arastirilarak durumun ögrenilmesinde büyük faydalar vardir.Müsterek mülkiyet payina bagli bir irtifak hakkidir. Mesken olarak kullanilmaya elverisli bir yapi ve bagimsiz bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapi veya bagimsiz bölümünden yilin belli dönemlerinde istifade hakki müsterek mülkiyet payina bagli bir irtifak hakki kurulabilir. Bu hakka Devre mülk hakki denir.

1-Devre mülk hakki ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakina

çevrilmis veyahut müstakil yapilarda kurulabilir.

2-Aksi resmi senetle kararlastirilmadilça devre mülk hakkinin bagli oldugu pay,

devrelerin sayi ve süreleri esas alinarak esit bir biçimde belirlenir.

3-Devre mülk üzerinde bu hakla bagdasan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk

hakki devir edilebilir ve mirasçilara geçer.

4-Bir yil içindeki devrelerin tamami tapu sicilinde gösterilmelidir.

5-Devre mülk hakkinin yilin belirli dönemlerine ayrilmasi ve 15 günden daha az

süreli olmamalidir.

6-Sözlesmede aksi kararlastirilmamissa devre mülk hak sahibi bu hakkin

kullanimini baskalarina birakabilir.

7-Ana tasinmaz mal ile bagimsiz bölümlerin ve müstakil yapilarin tapu

kütüklerinin beyanlar hanesine bagimsiz bölüm veya yapi üzerinde devre mülk

hakki kuruldugu isaret edilir. Düzenlenecek tapu senedinde de bu husus

belirtilir.

8-Üzerinde devre mülk hakki kurulacak yapi veya bagimsiz bölümlerin ortak

malikler arasinda dönem süresi devir ve teslimi ile istifade sekil ve usulleri, yö

neticilerin seçimi ile hak ve sorumluluklari büyük onarim için ayrilacak dönem,

bakim masraflari gibi hususlar devre mülk sözlesmesinde belirlenir. Bu

hususlari içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözlesmesi

resmi senede eklenir ve tapu kütügünün beyanlar hanesinde gösterilir.

9-Kat mülkiyetine çevrilmis birden fazla bagimsiz bölümlerden bazilarinin

üzerinde devre mülk hakki kurulmasi aksi yönetim planinda

kararlastirilmamissa diger bagimsiz bölüm maliklerinin izinlerine bagli degildir.

10-Devre mülk hakki sahibi bu hakkin kuruldugu tasinmazlarin eklenti ve ortak

yerlerinden hissesi oraninda ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkina

sahiptir.

11-Üzerinde devre mülk kakki kurulan yapi veya bagimsiz bölümün ortak

malikleri aksi sözlesmede kararlastirilmamissa süyuun giderilmesini

isteyemezler.

12-Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrilan ve tapu sicilinde belirtilen dönem

süresi sonunda kullandiklari bagimsiz bölüm veya yapiyi sözlesme hükümleri

geregince bosaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdur.

13-Dönem süresi sonunda tahliye olmadigi takdirde yararlanacak olan dönem

sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydini ve sözlesmeyi talebine ekleyerek

ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülki amirinin emri ile baskaca bir

islem ve tebligata gerek kalmadan derhal zabitaca bosalttirilir. Idare ve yargi

organlarina yapilacak basvuru bu bosaltma islemini durdurmaz. Taraflarin

kanundan ve sözlesmeden dogan haklari saklidir.

14-Devre mülk hakki sahiplerinin hak ve borçlari yetki ve sorumluluklarinin tespit

ve uyusmazliklarin çözümlenmesinde, bu konuda sözlesmede veya yönetim

planinda hüküm bulunmayan hallerde Türk medeni kanunu ve ilgili diger kanun

hükümleri uygulanir.

15-Anlasmazliklar ana gayrimenkulun bulundugu yerdeki sulh hukuk

mahkemesinde çözümlenir...